iPlayer Radio What's New?
Image for 19/09/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

19/09/2013

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Thursday 19 September 2013

Gheibh sinne cùnntas air dealbh-chluich ùr Gàidhlig, MacBheatha, MacBheatha, a dh' fhosglas ann an Glaschu an ath sheachdain. Bidh cuid de na cluicheadaran a' bruidhinn rinn ma dheidhinn.

Tha Seonag Nic a' Ghobhainn air a bhith trang anns a' chidsin agus an t-seachdain 'sa se tray-bake a tha i a' bèicearachd.

Bheir Anna NicLeòid iomradh air dealbh-chluich ùr Blue Stockings a tha a' dol ann an Lunnainn an dràsta. Tha an dealbh chluich seo ma dheidhinn a' chìad oiltheanaich bhoireann a chaidh gu oilthaigh Chambridge.

Agus innsidh Murchadh Moireastan mu chuid de na prògraman a bhios ri'm faicinn air BBC Alba anns na lathaichean a tha romhainn. bbc.co.uk/feasar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss