This programme is not currently available on BBC iPlayer

Rathad an Referendum: A' Ghaidhealtachd/Referendum Debate: The Highlands

Bidh Iain MacIlleathain a' libhrigeadh Deasbad bho thalla-sgoile Chuil-Lodair, a' comharrachadh bliadhna ron an referendum air neo-eisimileachd do dh' Alba. Comhla ri panail de eòlaichean neo-eisimileach agus riochdairean bho gach taobh den deasbad, gun luaidh air luchd-èisteachd ionadail, coimheadaidh sinn ris na cuspairean as motha tha toirt buaidh air muinntir na Gàidhealtachd air thoiseach.

Iain MacLean hosts a debate from Culloden Academy marking one year until the Referendum on Scottish Independence. A panel of experts and representatives from both campaigns will answer questions on the key issues as posed by the Highland audience.

Release date:

1 hour

Last on

Sun 22 Sep 2013 19:00