Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Mìos ro Mhòd Rìoghail Phàislig, cothrom eile èisteachd ri prògram sònraichte mu dheidhinn a' bhaile.
Thadhail Coinneach air Pàislig aig toiseach 2012 agus fiùs cho tràth sin, abair gu robh iad a' coimhead air adhart ris a' Mhòd a thighinn ann. Chaidh e fhèin agus Iain MacLeòid gu Abaid Phàislig agus dhan t-seann Eaglais Ghàidhlig. Choinnich iad ris an Dotair Sarah Marr agus Aonghas MacGuaire a tha a' fuireach 'san sgìre. Fhuair iad facal cuideachd ri Ealasaid NicDhòmhnaill a bha aig an àm ud a' deasachadh airson a' Mhòid. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Mon 16 Sep 2013 21:00