Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

13/09/2013

An t-seachdain 'sa prògram sònraichte à sgoil Taobh na Pàirce ann an Dùn Èideann. Tha Janice Ann agus Calum a' faighinn cuairt timcheall na diofar chlasaichean agus cuideachd a' faighinn facal ris na sgoilearan agus ris na tidsearan mar a tha'd a' dol mun cuairt. Cluinnidh sinn mar a tha an t-àite a' còrdadh riutha uile 's gheibh sinn òran agus port no dha cuideachd. bbc.co.uk/aileag.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 14 Sep 2013 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.