Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

13/09/2013

An-diugh còmhla ri Niall Iain Dòmhnallach. Tha sinn a' foighneachd do dh'Alasdair MacCalum agus Catriona Nic a' Phì dè an seòrsa ceòl a bhios ga'r lèireadh. Tha Murchadh Moireasdan ag innse dè na rudan a bu chòir dhuinn fhaicinn air BBC ALBA anns an t-seachdain a tha romhainn. Agus air aoigheachd fad a' phrògram tha Aideen O' Malley. bbc.co.uk/feasgar.

Release date:

1 hour, 57 minutes

Last on

Fri 13 Sep 2013 12:03