iPlayer Radio What's New?
Image for 13/09/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

13/09/2013

Duration:
1 hour, 57 minutes
First broadcast:
Friday 13 September 2013

An-diugh còmhla ri Niall Iain Dòmhnallach. Tha sinn a' foighneachd do dh'Alasdair MacCalum agus Catriona Nic a' Phì dè an seòrsa ceòl a bhios ga'r lèireadh. Tha Murchadh Moireasdan ag innse dè na rudan a bu chòir dhuinn fhaicinn air BBC ALBA anns an t-seachdain a tha romhainn. Agus air aoigheachd fad a' phrògram tha Aideen O' Malley. bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss