iPlayer Radio What's New?
Image for An Sgoil airson Sàr Lùth-chleasachd 2

Listen now 20 mins

Listen in pop-out player

An Sgoil airson Sàr Lùth-chleasachd 2

Duration:
20 minutes
First broadcast:
Friday 13 September 2013

Anns a' phrògram seo, tha sinn a' leantainn Andy agus Greg, a tha ann an Acadamaidh Spòrs ùra. Tha sinn a' faighinn sealladh den bheatha eadar-dhealaichte a th' aca an sin, dè a tha aca ri dhèanamh, dè a tha aca ri leigeil seachad agus tha sinn cuideachd a' faighinn a-mach dè mar a tha dol dhaibh ann am farpaisean. Thathas cuideachd a' dèiligeadh ri càirdeas, tàlantan agus mì-thuigse cultarail tro chleachdaidhean agus àbhachdas.An dèidh gach earrainn dhen phrògram, faighnichidh am preseantair ceistean. Dh'fhaodar iad seo a chleachdadh mar bhunait airson còmhradh clas no leigeil leis a' chloinn bruidhinn mun deidhinn ann an càraidean no ann am buidhnean.Tha na prògraman air an dealbh gus taic a thoirt do chlann a tha ag obair a dh'ionnsaigh an dàrna 's an treas ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais.Tha notaichean tidseir le gnìomhan obrach rim faighinn aig bbc.co.uk/foghlam.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss