iPlayer Radio What's New?
Image for 12/09/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

12/09/2013

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Thursday 12 September 2013

An-diugh Seachdain an Fhasan a th'ann ann a New York agus tha Sandra Mhoireach air a bhith a' toirt sùil air na h-annasan is eile a th'aca am bliadhna. Chaidh Maureen Nicleòid a dh'fhaicinn a' film The Great Hip Hop Hoax ma dheidhinn an dithis rappers à California - Silibil 'n' Brains - a tha air stoirm adhbharrachadh ann an saoghal a' chiùil. A bharrachd gu bheil iad a' dèanamh a h-uile càil ceart tha'd air suim mhòr airgid fhaighinn bho chompanaidh ciùil ainmeil. Ach tha rudeiginn a' dol fada cearr. Feumaidh sibh èisteachd airson faighinn a-mach. Agus bheir sinn sùil air an leabhar ùr aig Aonghas Phàdraig Cambeul - An Nighean Air An Aiseag/The Girl on the Ferry Boat. Tha an nobhail seo an dà chuid ann an Gàidhlig agus Beurla agus tha e ag innse an sgeulachd ma dheidhinn cupal òg a tha a' dol seachad air a chèile air staidhre bàta-aiseag fhad's a tha'd a' seòladh tro Chaolas Mhuile. Chaneil iad ach a' suathadh air a chèile mar a tha'd a' dol seachad, ach cha do dhìchuimhnich iad rìamh a' mhòmaid, agus cha mhòr leth cheud bliadha eile as dèidh sin, tha'd a coinneachadh a-rithist. bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss