Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

09/09/2013

Tha Sammy Mac an Tòisich à Dùn Èideann còmhla ri Coinneach Mac a' Ghobhainn beò à stiùidio FÀS anns an Eilean Sgitheanach. Ged is ann à Dùn Èideann a tha e, far an deach e gu Àrd Sgoil Sheumais Ghilleasbaig, tha e a-nise aig Sabhal Mòr Ostaig. Le bliadhna eile a' tòiseachadh aig a' Cholaiste as dèidh nan laithean saora, cluinnidh sinn dè bha dol aige fhèin thairis seachdainean an t-Samhraidh agus cuideachd cluinnidh an taghadh ciùil aige. Cuideachd an dealbh-chluich Auto-correct, naidheachdan neònach agus charts na seachdain. Ceòl, clabadaich agus craic gu leòr. Cuimhnichibh tha sinn air Facebook agus air a' fòn an asgaidh aig 08000 96 70 50. www.bbc.co.uk/rapal.

Release date:

1 hour, 57 minutes

Last on

Mon 9 Sep 2013 19:03

Rapal Tbh

Ro-shealladh - Sreath 6 de Rapal

Sreath chiùil ùr le Emma NicAonghais agus Vic Galloway.