Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sgeulachd mu chreideamh bho Ruairidh MacIll Eathain

Iain MacFhionghain le measgachadh laoidhean, sailm agus sgeulachd mu chreideamh bho Ruairidh MacIll Eathain. Iain MacKinnon with a mix of hymns, psalms and personal faith stories. A-nochd,
Calum Màrtainn a' seinn "An t-Àite bh'aig Eoin" agus Salm 116 air a sheinn le Calum Ailig Mac a' Mhaolain. Bidh Ruairidh MacIll Eathain ag innse dè a bhuaidh aig creideamh air a bheatha agus leughaidh Mairi Nic a' Ghobhainn à Ortha nan Gàidheal.

Producer Una MacDonald.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 8 Sep 2013 21:30