Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Dewi Llwyd ar fore Sul: 08/09/2013

Myrddin Owen un o hogiau'r Wyddfa ac un rhan o'r ddeuawd Rosalind a Myrddin yw gwestai penblwydd y bore.

Elin Haf Gruffydd Jones, Gari Wyn a Dafydd Hughes fydd yn adolygu'r papurau Sul. A bydd edrych ymlaen at gynhyrchiadau Opra Cymru.

Dyddiad Rhyddhau:

1 awr, 29 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 8 Medi 2013 08:31