Caraidean

Image for CaraideanNot currently available on BBC iPlayer

Episode 3 of 26

Duration: 12 minutes

Gun dùil, tha Gabriel agus Lara a' pògadh aig an amar-snàmh. Tha an dithis aca an uairsin draghail a thaobh dè bhuaidh a dh'fhaodadh seo a thoirt air a' chàirdeas a tha eatorra. Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan mar thoiseach-tòiseachaidh airson bruidhinn mu dhàimhean agus mar a dh'fhaodas iad atharrachadh ri linn inbhidheachd.

Gabriel and Lara share an unexpected kiss at the swimming pool. Both are worried about what this will mean for their friendship.

 • Tidsearan & Pàrantan

  Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan mar thoiseach-tòiseachaidh airson bruidhinn mu dhàimhean agus mar a dh’fhaodas iad atharrachadh ri linn inbhidheachd. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

  This episode can be used by parents or by teachers as a starting point to explore relationships and changing friendships. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

 • Mun a' phrògraim seo

  Gun dùil, tha Gabriel agus Lara a’ pògadh aig an amar-snàmh. Tha an dithis aca an uairsin draghail a thaobh dè bhuaidh a dh’fhaodadh seo a thoirt air a’ chàirdeas a tha eatorra.

  Gabriel and Lara share an unexpected kiss at the swimming pool. Both are worried about what this will mean for their friendship.

 • Anns a’ Chlas

  Faodar am prògram seo a chleachdadh mar thoiseach-tòiseachaidh airson rannsachadh a dhèanamh air dàimhean agus mar a dh’fhaodas iad atharrachadh ri linn inbhidheachd. Faodar cuideachd a chleachdadh gus bruidhinn air mar a bu chòir cairdeas ri comhaoisean a làimhseachadh.

 • CfE: Slàinte agus Sunnd

Broadcasts

Na prògraman gu lèir

Na prògraman san t-sreath gu lèir

All of the programmes, including web exclusives

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss