Sorry, this episode is not currently available

Caraidean

Ceistean Lara Episode 3 of 26

Gun dùil, tha Gabriel agus Lara a' pògadh aig an amar-snàmh. Tha an dithis aca an uairsin draghail a thaobh dè bhuaidh a dh'fhaodadh seo a thoirt air a' chàirdeas a tha eatorra. Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan mar thoiseach-tòiseachaidh airson bruidhinn mu dhàimhean agus mar a dh'fhaodas iad atharrachadh ri linn inbhidheachd.

Gabriel and Lara share an unexpected kiss at the swimming pool. Both are worried about what this will mean for their friendship.

Release date:

12 minutes

Last on

Sat 10 Sep 2016 18:15

Tidsearan & Pàrantan

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan mar thoiseach-tòiseachaidh airson bruidhinn mu dhàimhean agus mar a dh’fhaodas iad atharrachadh ri linn inbhidheachd. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

This episode can be used by parents or by teachers as a starting point to explore relationships and changing friendships. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Mun a' phrògraim seo

Gun dùil, tha Gabriel agus Lara a’ pògadh aig an amar-snàmh. Tha an dithis aca an uairsin draghail a thaobh dè bhuaidh a dh’fhaodadh seo a thoirt air a’ chàirdeas a tha eatorra.

Gabriel and Lara share an unexpected kiss at the swimming pool. Both are worried about what this will mean for their friendship.

Anns a’ Chlas

Faodar am prògram seo a chleachdadh mar thoiseach-tòiseachaidh airson rannsachadh a dhèanamh air dàimhean agus mar a dh’fhaodas iad atharrachadh ri linn inbhidheachd. Faodar cuideachd a chleachdadh gus bruidhinn air mar a bu chòir cairdeas ri comhaoisean a làimhseachadh.

Na prògraman gu lèir

Na prògraman san t-sreath gu lèir

All of the programmes, including web exclusives