iPlayer Radio What's New?
Image for Còmhla ri Iain Mac'ille Mhìcheil

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Còmhla ri Iain Mac'ille Mhìcheil

Duration:
2 hours
First broadcast:
Friday 06 September 2013

Ceòl is còmhradh cuide ri Iain Mac 'ille Mhìcheil, a' craoladh beò à stiùdio a' BhBC ann an Glaschu. Bìth Iain a' cur fàilt' air tè òg à Barraigh a th'air a bhith ag obair bho chionn bliadhna air feadh mhòr-thìr Afraga. Bha Ishi NicIllEathainn ag obair bhos chionn sgioba bha toirt luchd-siubhail eadar Rwanda agus Afraga a Deas, gach cuairt a' toirt suas ri 75 là. Cluinnidh an èisdeachd seanchais inntinneach Ishi, a bharrachd air na roghainnean ciùil pearsanta aice. Mar is àbhaist cuideachd, bìth taghadh measgaichte de sheinneadairean is còmhlain aig Iain fhèin, bho Americana gu folk is Country & Western, nam measg seann òrain agus cuid a tha buileach ùr air an clàradh.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss