Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Còmhla ri Iain Mac'ille Mhìcheil

Ceòl is còmhradh cuide ri Iain Mac 'ille Mhìcheil, a' craoladh beò à stiùdio a' BhBC ann an Glaschu. Bìth Iain a' cur fàilt' air tè òg à Barraigh a th'air a bhith ag obair bho chionn bliadhna air feadh mhòr-thìr Afraga. Bha Ishi NicIllEathainn ag obair bhos chionn sgioba bha toirt luchd-siubhail eadar Rwanda agus Afraga a Deas, gach cuairt a' toirt suas ri 75 là. Cluinnidh an èisdeachd seanchais inntinneach Ishi, a bharrachd air na roghainnean ciùil pearsanta aice. Mar is àbhaist cuideachd, bìth taghadh measgaichte de sheinneadairean is còmhlain aig Iain fhèin, bho Americana gu folk is Country & Western, nam measg seann òrain agus cuid a tha buileach ùr air an clàradh.

Release date:

2 hours

Last on

Fri 6 Sep 2013 22:00