Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

06/09/2013

Tha Niall Caimbeul còmhla ri Cathy fad a' phrògram airson beachdachadh air naidheachdan an là.

Cuideachd tha Dolina NicIllInnein air a bhith a' tadhal air an taisbeanadh Màiri Banrigh na h-Alba a tha aig taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba ann an Dùn Èideann.

Chaidh Linda NicLeòid a dh'fhaicinn a' film About Time aig Richard Curtis. Tha an sgeulachd mu dheidhinn Tim Gleeson a tha bliadhna thar fhichead a dh'aois agus a tha a' fuireach anns a' Chòrn. Air a' cheann bliadhna dh'innis athair dha ann an dìomhaireachd gu robh comas aig na fireannaich anns an teaghlach aca air siubhail air ais ann an tìm. Ghluais Tim a Lunnainn far an do thachair e ri boireannach air leth bòidheach ach caran neo-chinnteach aiste fhèin. Mar a tha na bliadhnaichean a' dol seachad tha Tim a' faighinn a-mach, a dh'aindeoins gach comas a dh'fhaodadh a bhith aige, nach cuir sinn ceart duilgheadasan a bheatha. Tha an sgeulachd seo làn gaol agus dòchas.

Agus tha Murchadh Moireasdan air ais airson innse dè na prògraman a chì sinn air BBC Alba agus clàr-ama ùr an Fhoghair dìreach air a bhith air fhoillseachadh. bbc.co.uk/feasgar.

Release date:

1 hour, 57 minutes

Last on

Fri 6 Sep 2013 12:03