Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An-diugh cunntas air taghadh Pàrlamaid Astràilia bhon Urr Coinneach MacLeòid a bhios a' bruidhinn rinn beò à New South Wales. Tha Coinneach MacMhathain agus Dòmhnall MacRisnidh a' cnuasachadh an ath leth cheud bliadhna de dh'ola anns a' Chuan a Tuath. Dè na trioblaidean a tha aig daoine a tha nas àirde no nas giorra nan àbhaist còmhla ri Joy Dunlop, Shona Nic a' Mhaoilein, Alasdair MacIlleathain agus Dòmhnall MacIlleathain. Cuideachd ciamar is urrainn dhuinn barrachd fìrinn a chuir air na'r briathran nuair a tha sinn a' toirt breith no beachd do dhaoine eile air cuid a rudan? bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Thu 5 Sep 2013 21:00