iPlayer Radio What's New?
Image for Sìthichean, bòcain is rudan os-nàdarra

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sìthichean, bòcain is rudan os-nàdarra

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Wednesday 04 September 2013

'S e an t-Ollamh Iain MacAonghais fear de na prìomh sgoilearan Gàidhlig agus eòlaichean air beul-aithris na h-Alba san t-saoghal.

Rugadh e ann an Sgìr' Ùig an Leòdhas ann an 1930 ach chuir e seachad a' chuid bu mhotha de dh'òige ann an Ratharsair, agus ghabh e ùidh ann an òrain, dualchas agus beul-aithris nan Gàidheal aig aois gu math òg. Thàinig e a dh' obair aig Sgoil Eòlais na h-Alba aig Oilthigh Dhùn Èidinn ann an 1958 far an robh e gus an do leig e seachad a dhreuchd ann an 1993.

Anns an t-sreath phrògraman seo, tha Iain a' toirt sùil air ais air a bheatha agus gu seachd àraid air na bliadhnachan a chuir e seachad a' siubhal air feadh Alba a' trusadh beul-aithris airson Sgoil Eòlais na h-Alba. Tha e ag innse dhuinn mu na sgìrean air an do thadhail e agus cuid de na daoine a chlàr e agus na dh' ionnsaich e bhuapa.

Anns a' phrògram seo tha Iain a' toirt thugainn sgeulachdan bho bheul-aithris mu shìthichean, bhocain agus tachartasan os-nàdarra a thog e air feadh na Gàidhealtachd.

Producer Fiona MacKenzie.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss