Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

04/09/2013

Ro-shealladh air dè a bhios a' dol aig Fèis BLAS air Ghàidhealtachd am bliadhna còmhla ri Calum Ailig Mac a' Mhaoilein agus Art MacCarmaig.

Anns an t-sreath air filmaichean-ciùil tha Michelle air ais an t-seachdain 's le Seven Brides for Seven Brothers a sgrìobh Lawrence Kasha agus David Landay. Anns a' bhliadhna 1850 ann an Oregon, tha Adam a' sireadh bean a' bheir aire don dachaigh far a bheil e fhèin agus a shianar bhràithrean a' fuireach. Tha e a' coinneachadh le Milly, a tha ag obair air frithealadh bhùird ann an àite-bìdh 'sa bhaile. Tha'd a' pòsadh cha mhòr as a bhad agus a' tilleadh air ais far a bheil dachaigh Adam, tuathanachas iomallach às na beanntan. Cho luath 'sa gheibh air ais tha Adam a' tionndadh na bhiast mhì mhodhail agus leisg. Tha Milly a' coinneachadh leis na bràithrean eile, a tha a cheart cho mì-chàlair ri Adam agus tha i a' dèanamh suas a h-ìnntinn an ionnsachadh gus na dòighean aca atharrachadh. Tha i gan teagasg gus dannsa agus gan toirt gu cruinneachadh far a bheil dannsa is othail a' dol. Seo far a bheil na sianar bhràithrean a' coinneachadh leis na sianar nighean agus tha'n t-suirighe a' tòiseachadh. bbc.co.uk/feasgar.

Release date:

1 hour, 27 minutes

Last on

Wed 4 Sep 2013 12:03