iPlayer Radio What's New?
Image for 03/09/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

03/09/2013

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Tuesday 03 September 2013

Bha Anneline Ingram 's a teaghlach fad mìos ann am Burkina Faso ann an Afraga an Iar ag obair airson a' bhuidhean charthannais chriostail WEC International.

Thug Aonghas MacLeòid sùil air an dealbh-chluich Dunsinane. Tha an traidseadaidh aig Shakespeare a' crìochnachadh gu bheil a h-uile càil gu bhith ceart gu leòr ann an Rìoghachd ùr Malcolm. Ach tha an dealbh-chluich aig David Greig a sealltainn nach eil càil cho sìmplidh ris an sin ann an Alba. An toiseach bha an rèisim aig Malcom caran cugallach agus feumach air taic bhon arm Shasannach a bha air briseadh a-steach le Seward à Northumbria air an ceann. Agus ged nach eil e fhèin air ainmeachadh, tha e marbh 'san dealbh-chluich, ach tha Gruach bean MhicBheatha fhathast beò agus tha i fhèin agus taigh Mhoireabh dhen bheachd gur e am balach aice bhon a' chiad phòsadh a bu chòir a bhith air an rìgh-chathair.

Agus tha Dòmhnall Moireach a' cuimhneachadh air an fhear-ealain Albannach John Bellany a' chaochail an t-seachdainn sa chaidh aig aois trì fichead sa h-aon. Rugadh Bellamy ann am Port Seton ann an Lodan an Ear ann an 1942. B'ann bho theaghlach iasgairean a bha e.

Fear eile a chaochail aig an deireadh sheachdain, David Frost a bha trì fichead 'sa ceithir bliadhna a dh'aois. Gheibh sinn beachd air na h-agallamhan aige, dha robh e cho ainmeil, bho Iain X Maciomhair.

Cèol bho The Vaccines, Haim agus Laura Veirs. bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss