Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An-diugh prògram sònraichte a tha a' deasbad suidheachadh Shiria. Am measg nan cuspairean tha an eachdraidh, an cruinn-eòlas, na politigs, an eaconamaidh, an armachd, na stuthan ceimigeach, na diofar chreideamhan, an dàimh ri dùthchanan eile anns an Ear-Mheadhanach agus eadraiginn nan dùthchanan an iar mar Ameireaga. Air a' phanal airson fiachainn ri fuasgaladh fhaighinn air na ceistean mòra a tha an lùib trioblaidean Shiria tha Iain Mac a' Phearsain, Ruairidh MacSuain agus Torcuil Crichton. Cuideachd a' gabhail pàirt tha Murchadh Peutan le fiosrachadh nas mionaidaich air stuthan ceimigeach, Rob Dunbar a' toirt rabhadh air na tha na meadhanan a' radh, Jessie Boydell le beachd na Frainge agus Anna NicLeòid leis an naidheachd as ùire à Taigh nan Cumantan. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Tue 3 Sep 2013 21:03