iPlayer Radio What's New?
Image for 03/09/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

03/09/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Tuesday 03 September 2013

An-diugh prògram sònraichte a tha a' deasbad suidheachadh Shiria. Am measg nan cuspairean tha an eachdraidh, an cruinn-eòlas, na politigs, an eaconamaidh, an armachd, na stuthan ceimigeach, na diofar chreideamhan, an dàimh ri dùthchanan eile anns an Ear-Mheadhanach agus eadraiginn nan dùthchanan an iar mar Ameireaga. Air a' phanal airson fiachainn ri fuasgaladh fhaighinn air na ceistean mòra a tha an lùib trioblaidean Shiria tha Iain Mac a' Phearsain, Ruairidh MacSuain agus Torcuil Crichton. Cuideachd a' gabhail pàirt tha Murchadh Peutan le fiosrachadh nas mionaidaich air stuthan ceimigeach, Rob Dunbar a' toirt rabhadh air na tha na meadhanan a' radh, Jessie Boydell le beachd na Frainge agus Anna NicLeòid leis an naidheachd as ùire à Taigh nan Cumantan. bbc.co.uk/coinneach.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss