Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Murchadh MacSuain, Èildear, Eaglais na h-Alba, Àird Rosain 2000

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm is an leughadh a leanas:
Salm 107: 1-2 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn bha Dòmhnall Iain MacIllinnein le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann an Loch nam Madadh.
Salm 91: 1-2 air fonn Walsall, os cionn na seinn bha Aonghas MacSuain le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Sgalpaigh.
Salm 66: 6-7 air fonn Montrose, os cionn na seinn bha Iain MacPhilip le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann am Beàrnaraigh.

Leughadh: Eòin 4: 3-14
Genesis 27: 18.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 1 Sep 2013 21:00