iPlayer Radio What's New?
Image for 30/08/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

30/08/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Friday 30 August 2013

Dh'fhàg na daoine mu dheireadh eilean Hiort air 29 Lunastal anns a' bhliadhna 1930. Cluinnidh sinn dè an seòrsa dòigh beatha a bh'aig muinntir an eilean aig an àm. Cuideachd tha sgoilearan Lacasadal ann an Leòdhas ag innse ciamar a chòrdadh e riutha fhèin fuireach air eilean cho iomallach ri Hiort 's gu seachd h-àraid aig an àm ud. Tha sinn a' leantainn oirnn leis an t-sreath air ionnstramaidean cìuil agus an t-seachdain 'sa tha Calum air a bhith a' rannsachadh eachdraidh a' bhocsa-ciùil. Cuideachd tha sinn a' faighinn a-mach mu dheidhinn peata Jessica ann an Inbhirnis - Fifi a' hamstar. bbc.co.uk/aileag.

 • Coinneach

  Coinneach
  Coinneach le Sùla Sgeir air a chùlaibh
 • Sùla Sgeir

  Sùla Sgeir
 • Ri taobh aon de na bothagan air Sùla Sgeir

  Coinneach ri taobh aon de na bothagan air Sùla Sgeir

Broadcasts

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Image for Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.

Gallery

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss