Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

30/08/2013

Dh'fhàg na daoine mu dheireadh eilean Hiort air 29 Lunastal anns a' bhliadhna 1930. Cluinnidh sinn dè an seòrsa dòigh beatha a bh'aig muinntir an eilean aig an àm. Cuideachd tha sgoilearan Lacasadal ann an Leòdhas ag innse ciamar a chòrdadh e riutha fhèin fuireach air eilean cho iomallach ri Hiort 's gu seachd h-àraid aig an àm ud. Tha sinn a' leantainn oirnn leis an t-sreath air ionnstramaidean cìuil agus an t-seachdain 'sa tha Calum air a bhith a' rannsachadh eachdraidh a' bhocsa-ciùil. Cuideachd tha sinn a' faighinn a-mach mu dheidhinn peata Jessica ann an Inbhirnis - Fifi a' hamstar. bbc.co.uk/aileag.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 31 Aug 2013 12:03

Coinneach

Coinneach
Coinneach le Sùla Sgeir air a chùlaibh

Sùla Sgeir

Sùla Sgeir

Ri taobh aon de na bothagan air Sùla Sgeir

Ri taobh aon de na bothagan air Sùla Sgeir

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.