iPlayer Radio What's New?
Image for 28/08/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

28/08/2013

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Wednesday 28 August 2013

Nochd an rabhadh The Killer in Your Fridge air Facebook. Tha Murchadh Peutan a' mìneachadh mar a tha Aspartame, a tha ri fhaighinn ann an deochan milis, cunnartach do chuid do dhaoine.

Leis a' naidheachd gu bheil Steve Ballmer a' leigeil dheth a dhreuchd aig Microsoft ann an ceann bliadhna eile, tha Dòmhnall Dòmhnallach a' beachdachadh dè a' bhuaidh a bheir seo air a' chompanaidh.

Sheinn Bob Dylan The empty handed painter from your streets, Is drawing crazy patterns on your sheets anns an òran It's All Over Now, Baby Blue. Tha na h-òrain aig Dylan, a tha a-nis trì fichead 'sa dhà dheug bliadhna a dh'aois, a' còrdadh ris na milleanan do dhaoine airson an doimhneachd, an fhearg agus a' bhàrdachd a th'annta. Ach chan e a mhàin dìreach seinneadair a th'ann an Dylan ach fear ealain cuideachd agus tha taisbeanadh de dhealbhan a chruthaich e a-nis ri fhaicinn anns a' National Portrait Gallery ann an Lunnainn. Chaidh Mìcheil Hill a thoirt sùil air a' chruinneachadh agus cluinnidh sinn a bheil buntanas aig na dealbhan ris na h-òrain air a bheil mòran againn cho eòlach. bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss