iPlayer Radio What's New?
Image for 23/08/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

23/08/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Friday 23 August 2013

Tha sgoilearan Shlèite anns an Eilean Sgitheanach ag innse mun chiad latha aca anns an sgoil.

Tha Hannah Nicleòid air a bhith a' leughadh Harry the Poisonous Centipede's Big Adventure a sgrìobh Lynne Reid Banks. Tha Harry an ceud-chasach ann an trioblaid mhòr. A dh'aindeoin's rabhaidhean bho a mhàthair, tha e a' fàgail an dachaigh shàbhailte aige fon talamh. Tha Hoo-Min, a bhios a' cruinneachadh bhiastagan beaga, a' glacadh Harry agus a charaid George agus gan glasadh am broinn sileagan glainne. Fiù's nuair a gheibh iad ma sgaoil tha mòran fiolain ghoireasachail eile gam feathamh. Saoil am faigh iad dhachaigh mas teid an glacadh a-rithist?

Agus mar a bheil sin eagalach gu leòr dhuibh tha sinn a' coinneach le Kelly an Tarantula, am peata aig Ross à Inbhirnis.

Agus airson ar cumail air oir an t-seathair tha Charlotte air a bhith a' faighinn a-mach mun film ùr Jurassic Park 3D. Tha duine beartach air pàirc fhaoin-chleasan a chruthachadh air Eilean agus tha e làn dìneasaran. Tha e a' fiathachadh dhaoine eile gus beachdachadh air na chruthaich e agus gu mì fhortannach tha cùisean a' dol ceàrr. Saoil a' bheil duine air am fàgail beò 'sa phàirce mas tig an heileacoptair gan iarraidh.

Cuideachd tha sreath ùr againn an t-seachdain 'sa far a bheil Calum a' faighinn a-mach mu dhiofar ionnstraidean ciùil a' tòiseachadh an-diugh leis an fhidheal. bbc.co.uk/aileag.

Broadcasts

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Image for Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss