Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Còmhla ri Iain Mac'ille Mhìcheil

Còmhradh, craic is ceòl math tlachdmhor - gach oidhche Haoine, le Iain Mac 'Ille Mhìcheil. A-nochd bidh Iain a' cuir fàilte air Rona Lightfoot, tè dhen luchd-ciùil a tha tadhal air baile Ghlaschu an t-seachdain-sa airson fèis 'Piping Live'. Bidh Rona a' taghadh ceithir roghainnean ciùil pearsanta agus cluinnear cuideachd measgachadh de cheòl dùthchail, sean is ùr agus stuth Gàidhlig is Ceilteach.
John Carmichael brings you a warm and lively wind-down listen, at the end of the week. This week John chats to Rona Lightfoot, a musician who is attending the festival Piping Live in Glasgow this week. Rona gets to choose four personal favourite songs and we'll also hear a variety of music from traditional country and western stars to some of the best contemporary singer songwriters along with Gaelic and Celtic performers.

Release date:

2 hours

Last on

Fri 16 Aug 2013 21:00