iPlayer Radio What's New?
Image for 09/08/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

09/08/2013

Duration:
1 hour, 57 minutes
First broadcast:
Friday 09 August 2013

An-diugh an dàrna prògram à Fèis Dhùn Èidinn le Cathy NicDhòmhnaill. Air chlàr 'sa phrògram tha iomradh air a' chòmhlan Capercaillie a tha a' comharrachadh deich thar fhichead bliadhna le clàr ùr agus cuirmean aig fèisean air feadh na Roinn Eòrpa. Tha'd air ais nan dùthaich fhèin an dràsta agus chaidh Angela NicEachainn a dh'èisteachd riutha. Cluinnidh sinn a bheil iad cho math 'sa bha'd riamh. Tha am bàrd Aonghas MacNeacail air a bhith a' faighinn a-mach mun litreachas aig an fhèis agus tha Màiri E Nicleòid agus Mìcheal Klevenhaus air a bhith am bogadh ann a' Fèis nan Leabhraichean. Cuideachd chaidh Muireann Kelly dhan taigh-chluiche a dh'fhaicinn Ulysses. Cluinnidh sinn dè cho fìor 'sa tha na lèirmheasan a tha a' radh gu bheil an dealbh-chluiche seo, a chaidh a sgrìobhadh le James Joyce, cho èibhinn agus gu seachd
h-àraid anns na h-iomraidhean cleamhnasach. Am measg a' chiùil Caro Emerald, James Blunt agus Kings of Leon. bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss