Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

08/08/2013

Prògram sònraichte à Fèis Dhun Èidinn le Cathy NicDhòmhnaill. Am measg na th'air chlàr 'sa phrògram tha a' film The Trench a chaidh John Neil Dòmhnallach a dh'fhaicinn. Chaidh an sgeulachd a bhrosnachadh le stòiridh mèinnear a chaidh a thiodhlaigeadh ann an tunail aig àm a' chiad chogaidh. Tha a bheachd air an dorchasdas agus an salachar ag atharrachadh mar a tha an ùine a' dol seachad. Tha Alasdair MacCaluim ag innse dè tha dol aig Fèis Poilatigs na bliadhna 'sa agus tha Dolina NicIllinnein air a bhith air chuairt mun bhaile airson blasad fhaighinn air còr nan daoine agus na tha a' dol air adhart agus cuideachd innsidh i mun dealbh-chluich Ciara a tha stèidhichte air gràisgean Ghlaschu. Am measg a' chiùil tha Editors, Formaldehyde agus Haim, The Wire. bbc.co.uk/feasgar.

Release date:

1 hour, 27 minutes

Last on

Thu 8 Aug 2013 12:03