iPlayer Radio What's New?
Image for 08/08/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

08/08/2013

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Thursday 08 August 2013

Prògram sònraichte à Fèis Dhun Èidinn le Cathy NicDhòmhnaill. Am measg na th'air chlàr 'sa phrògram tha a' film The Trench a chaidh John Neil Dòmhnallach a dh'fhaicinn. Chaidh an sgeulachd a bhrosnachadh le stòiridh mèinnear a chaidh a thiodhlaigeadh ann an tunail aig àm a' chiad chogaidh. Tha a bheachd air an dorchasdas agus an salachar ag atharrachadh mar a tha an ùine a' dol seachad. Tha Alasdair MacCaluim ag innse dè tha dol aig Fèis Poilatigs na bliadhna 'sa agus tha Dolina NicIllinnein air a bhith air chuairt mun bhaile airson blasad fhaighinn air còr nan daoine agus na tha a' dol air adhart agus cuideachd innsidh i mun dealbh-chluich Ciara a tha stèidhichte air gràisgean Ghlaschu. Am measg a' chiùil tha Editors, Formaldehyde agus Haim, The Wire. bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss