Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An Taobh Tuath agus Sgarasta

Na Hearadh, Series 2 Episode 5 of 8

An-diugh, tha Christine a' coinneachadh ri Màiri NicDhòmhnaill ann am baile Sgarasta. Tha Mairi còrr is ceithear fichead sa h-aon deug agus sgeulachd beatha inntinneach aice. Tro beatha, bha i coimhead às dèidh chloinne, anns na Wrens ann a Lunnainn aig àm a' chogaidh agus a' croiteareachd 's a' dèanamh leabaidh is bracaist air ais anns na Hearadh. Thug i greiseag anns an ospadal ann a Steòrnabhagh le TB agus i ag innse mun a sin. Ach bidh cuimhn' aig a' mhòr-chuid oirre ann an Oifis a' Phuist ann a Sgarasta. Bha Màiri a' ruith Oifis a' bhaile airson 26 bliadhna gus na leig i dhith a dreuchd. 'S mar a tha i fhèin ag innse, mur a biodh a fradharc, bhiodh i an sin fhathast!

Producer Mairianna MacKenzie.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 11 Aug 2013 10:00