Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 2

Slighe Iain Muir Episode 2 of 6

Anns an t-sreath seo, tha Murchadh MacLeòid agus Dòmhnall Dòmhnallach - dithis a tha eòlach agus dèidheil air a bhith coiseachd - a' leantainn Slighe Iain Muir tro sgìre Lodainn an Ear.
Tha iad a' ruith air sgeulachd a bheatha agus a' toirt dhuinn an sealladh fhèin air an àrainneachd, an sgìre, na bailtean agus na costaichean a bhrosnaich Muir na bhalach òg.

An-diugh, tha Murchadh dol mu chuairt an taigh anns an deach Iain Muir a bhreith agus a thogail ann am baile Dhun Barra. Tha an taigh an-diugh ga chumail mar thaigh-tasgaidh a tha ag innse sgeulachd beatha Muir. An cois Mhurchaidh, tha Alasdair MacNèill a tha a' fuireach sa sgìre agus aig am bheil ùidh mhòr ann an eachdraidh Iain Muir.

Tha an t-sreath a' comharrachadh 100 bliadhna bhon a bhàsaich Iain Muir. Chaidh a chlàradh ann an 2013 agus chaidh Slighe Iain Muir a leudachadh gu ruige Bail' Eilidh air a' chost an iar sa Ghiblean 2014. 'S ann à Bail' Eilidh a sheòl teaghlach Muir a dh'Ameireagaidh.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 18 May 2014 13:00

An Ceann-Suidhe Roosevelt agus Iain Muir

An Ceann-Suidhe Roosevelt agus Iain Muir
Ann an 1903

Alasdair MacNèill

Alasdair MacNèill
Ann an taigh-tasgaidh Iain Muir

Dachaigh an teaghlaigh

Dachaigh an teaghlaigh
Taigh-tasgaidh Iain Muir, Dùn Barra

Ìomhaigh Iain Muir na ghille òg

Ìomhaigh Iain Muir na ghille òg
Dùn Barra