iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 2

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 2

Episode 2 of 6

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Monday 05 August 2013

Anns an t-sreath seo, tha Murchadh MacLeòid agus Dòmhnall Dòmhnallach - dithis a tha eòlach agus dèidheil air a bhith coiseachd - a' leantainn Slighe Iain Muir tro sgìre Lodainn an Ear.
Tha iad a' ruith air sgeulachd a bheatha agus a' toirt dhuinn an sealladh fhèin air an àrainneachd, an sgìre, na bailtean agus na costaichean a bhrosnaich Muir na bhalach òg.

An-diugh, tha Murchadh dol mu chuairt an taigh anns an deach Iain Muir a bhreith agus a thogail ann am baile Dhun Barra. Tha an taigh an-diugh ga chumail mar thaigh-tasgaidh a tha ag innse sgeulachd beatha Muir. An cois Mhurchaidh, tha Alasdair MacNèill a tha a' fuireach sa sgìre agus aig am bheil ùidh mhòr ann an eachdraidh Iain Muir.

Tha an t-sreath a' comharrachadh 100 bliadhna bhon a bhàsaich Iain Muir. Chaidh a chlàradh ann an 2013 agus chaidh Slighe Iain Muir a leudachadh gu ruige Bail' Eilidh air a' chost an iar sa Ghiblean 2014. 'S ann à Bail' Eilidh a sheòl teaghlach Muir a dh'Ameireagaidh.

 • An Ceann-Suidhe Roosevelt agus Iain Muir

  An Ceann-Suidhe Roosevelt agus Iain Muir
  Ann an 1903
 • Alasdair MacNèill

  Alasdair MacNèill
  Ann an taigh-tasgaidh Iain Muir
 • Dachaigh an teaghlaigh

  Dachaigh an teaghlaich
  Taigh-tasgaidh Iain Muir, Dùn Barra
 • Ìomhaigh Iain Muir na ghille òg

  Ìomhaigh Iain Muir na ghille òg
  Dùn Barra

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss