iPlayer Radio What's New?
Image for 02/08/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

02/08/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Friday 02 August 2013

Tha Coinneach agus Marion à Uibhist a' cumail cab ri Janice Ann fad a' phrògram. An lùib na th'aca air chlàr tha Charlotte air a bhith a' coimhead air an film ùr Smurfs 2. Ma tha sibh ann an Glaschu, no ma tha dùil agaibh laithean saora a chuir seachad 's a bhaile, tha Charlotte cuideachd air a bhith a' faighinn a-mach dè na rudan spòrsail a dh'fhaodadh sibh a dhèanamh ann. Cuideachd an cuala sibh a-riamh mu Taekwondo? Mar a cuala tha Jessica à Inbhirnis ga mhìneachadh dhuinn. Agus tha Janice Ann a' fiachainn a làmh air iasgach còmhla ri John Moireach à Leòdhas. An do ghlac iad càil? Feumaidh sibh èisteachd. bbc.co.uk/aileag.

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Image for Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss