Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek MacAoidh. Tha Derek a' curna prosbaig air òrain is tachartasan bho bhliadhna shònraichte. Bheil cuimhne agaibh pèin air òrain no tachartasan sònraichte? Cur fios thugainn! Fàg teachdaireachd air ar duilleag Facebook, cur post-dealain gu pluto@bbc.co.uk no fòn an asgaidh gu : 08000 967050

Entertainment and the latest news to see you home with Derek MacKay. Tonight, Derek plays some outstanding tracks and recalls some notable events from a chosen year. Do you have any songs or memories? We want to hear from you! Get in touch via our Facebook programme page, e-mail us at: pluto@bbc.co.uk or freephone: 08000 967050.

Release date:

1 hour, 30 minutes

Last on

Tue 30 Jul 2013 17:30

Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook

Derek 'Pluto' Moireach

Faic na tha dol air an duilleag Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook.