Sorry, this episode is not currently available

Episode 11

Gun Sgot?, Series 1 Episode 11 of 12

Gun Sgot brings the music and craic of the pub along with the rivalry of its quiz teams into your own front room. Set in the lounge of their local, three teams compete for the Gun Sgot trophy.

Derek MacKay, barman and host, keeps the punters in order and the music snug hosts some of the best singer-songwriters in Scotland.

This programme features workmates from Perth, former school mates from Skye and a team of students from Strathclyde University, and the music is provided by Mata MacDonald.

Captains Sian Baldwin, Ruairidh Cormack and Karen Elder lead their teams in the pub quiz challenge over four rounds. By the time last orders is called, only one will leave with the prestigious Gun Sgot prize.

Bidh ceòl, craic is còmhstri am pailteas ann an Gun Sgot, agus chan fheum thu fiù's an seòmar-suidhe agad fhèin fhàgail airson oidhche a chur seachad anns an taigh-sheinnse seo.

Bidh aoigh a bhàr, Derek MacAoidh, a' cumail smachd air luchd-tadhail agus bidh cuid dhe na seinneadairean as fheàrr san dùthaich gan cumail uile ann an deagh shunnd.

Ann am prògram na seachdain seo bidh sgioba a tha ag obair còmhla ri chèile ann am Peairt, sgioba a bha eòlach air a chèile anns an sgoil ann am Port Rìgh agus sgioba bho Oilthigh Srath Chluaidh a strì an aghaidh a chèile ann am farpais nan ceist, agus bidh iad uile a' cur fàilte air Mata MacDhòmhnaill gu oisean a chiùil.

Bidh aig na sgiobairean, Sian Baldwin, Ruairidh MacCarmaig agus Karen Elder na sgiobaidhean aca a' stiùireadh tro cheithir chuairtean de cheistean 's de dhùbhlain, ach saoil cò gheibh an duais 's cò gheibh an doras?

Release date:

30 minutes

Last on

Thu 25 Jul 2013 22:00

Credits

Role Contributor
PresenterDerek Mackay
DirectorMichael Hines
ProducerMorag Stewart