Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An-diugh a bheil na meadhanan air a dhol far an cìnn a thaobh an leanaibh Rìoghail ùr? An lùib an deasbad seo tha Peigi Nic an Tòisich agus Marion Nicleòid.

Cuairt timcheall leabhar-lann Eilean Chanaidh còmhla ri Mìcheal Currie, Dòmhnall MacChoinnich agus Tormod Dòmhnallach.

Tha Litir na seachdain 'sa a' tighinn à Astralia le Màiri Nic an Tòisich a tha a' fuireach ann am Melbourne.

Agus gun ach bliadhna ri dhol gus an tig na Geamannan a' Cho-Fhlaitheis a Ghlaschu tha sinn a' foighneachd dè cho ullaichte sa tha am baile?

bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Wed 24 Jul 2013 21:00