Sorry, this episode is not currently available

Episode 8

Latha mòr do dh'Anndra agus Claire a Inbhir Nàrann agus iad a'toirt Hannah agus Holly dhachaidh, tri fichead latha 'sa coig o chaidh am breith. Ach tha iad cuideachd a'caoidh Lucy, an te bheag a'chaill iad.

Tha fios aig Katy a Ulapul gur e gille beag tha gu bhi aice ach tha trioblaid aice le bruthadh àrd fala s tha I anns a Labour suite 'son a saothar a'thoiseachadh.Chaneil cuisean a'dol mar bu mhiann gu ta agus femaidh àrd dhotair tighinn 'son coimhead rithe.

Tha cho mionaideach 'sa tha na h-iomhaighean tha I faicinn dhan phàisde aice cuir iognadh a beatha air Ros,'s tha màthraichean eile ,a tha nas fhaisg air deireadh an leatromachd,a'faighinn comhairle bho'n physiotherapist Alana Fhriseal.

An emotional day for Andrew and Claire from Nairn as they take their precious little daughters Holly and Hannah home 65 days after their premature birth. Sadly their sister,Lucy was stillborn but she is very much on their minds on this special day.

Meanwhile Ullapool mum Katy knows she is having a boy but her raised blood pressure is beginning to cause concern.She has come to Raigmore to be induced but her labour is not progressing as quickly as hoped and a consultant is called to assess the situation.

Mum to be Ros is 13 weeks pregnant and has come for her first scan. She is amazed at how detailed the pictures of her baby are. We also meet other mums nearing the end of their pregnancy,with physiotherapist Alana Fraser giving them advice on birthing positions and breathing exercises.

Release date:

30 minutes

Last on

Thu 24 Jul 2014 23:25