Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sìneag Rodger

Ceum A-Mach Episode 3 of 7

Tha Sìneag Rodger a' tòiseachadh an ceum aice aig Loch a' Chaisteil an Loch Mhabain. A' cur ri na seallaidhean thar an uisge, tha eunlaith agus duilleag-bhathte fo bhlàth. Tha sgaoilteach bhreàgha de fhlùraichean air bruaichean na locha is tha i a' cur fàilte, gu h-àraid, air flùr an t-seileasdair. Tha i dol air a' cheum seo anabarrach tric agus tha i ag innse dhuinn de tha i a' faighinn às.

Release date:

10 minutes

Last on

Sun 14 Jul 2013 14:30