iPlayer Radio What's New?
Image for Sìneag Rodger

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sìneag Rodger

Episode 3 of 7

Duration:
10 minutes
First broadcast:
Friday 12 July 2013

Tha Sìneag Rodger a' tòiseachadh an ceum aice aig Loch a' Chaisteil an Loch Mhabain. A' cur ri na seallaidhean thar an uisge, tha eunlaith agus duilleag-bhathte fo bhlàth. Tha sgaoilteach bhreàgha de fhlùraichean air bruaichean na locha is tha i a' cur fàilte, gu h-àraid, air flùr an t-seileasdair. Tha i dol air a' cheum seo anabarrach tric agus tha i ag innse dhuinn de tha i a' faighinn às.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss