Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 6

Dibhearsain agus plòidh am pailteas le Iain Moireasdan a' cumail ceann a' mhaide ri Iain MacAmhlaigh, Marie NicAmhlaigh 's an sgiobaidhean. Tha tòimhseachan is toinneamhan 's na cuairtean a chumas cagnadh ri aoighean Josie Burgess agus Donnchadh Dòmhnallach.
Entertaining panel show hosted by John Morrison with Iain MacAulay and Marie MacAulay as team captains and guests Josie Burgess and Duncan MacDonald.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 16 Feb 2014 13:00