Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Tha coinneannaich a' dèanamh tòrr milleadh air talamh àitich air feadh sgìrean na Gàidhealtachd. An-diugh tha sinn a' foighneachd dè a ghabhas dèanamh ri beathaichean mar coinneannaich, fèidh, geòidh agus madaidhean ruadh a tha a dèanamh mòran sgrios air tuathan, croitean agus ghàraidhean.

Cuideachd sreath ma dheidhinn tractaran agus na daoine leis a bheil iad. An t-seachdain seo an John Deer 6430 Premium aig Iain Ailean MacGillefhaolain à Hogha Gearraidh an Uibhist a Tuath.

Litir na seachdain 'sa a' tighinn à Ceap Bhreatainn le Seonaigh Ailig Mac a' Phearsain.

Agus airson an dàrna batal anns an t-sreath tha sinn a' dol a dh'Earra Ghàidheal far a bheil Iain MacPhàrlain ag innse mu thè ainmeil a thachair ri taobh Loch Obha batal Pass of Brander. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Mon 8 Jul 2013 21:00

An Tractar

An Tractar
Cluinnidh sinn mun John Deer 6430 Premium aig Iain Ailean MacGillefhaolain à Hogha Gearraidh an Uibhist a Tuath.