iPlayer Radio What's New?
Image for 08/07/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

08/07/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Monday 08 July 2013

Tha coinneannaich a' dèanamh tòrr milleadh air talamh àitich air feadh sgìrean na Gàidhealtachd. An-diugh tha sinn a' foighneachd dè a ghabhas dèanamh ri beathaichean mar coinneannaich, fèidh, geòidh agus madaidhean ruadh a tha a dèanamh mòran sgrios air tuathan, croitean agus ghàraidhean.

Cuideachd sreath ma dheidhinn tractaran agus na daoine leis a bheil iad. An t-seachdain seo an John Deer 6430 Premium aig Iain Ailean MacGillefhaolain à Hogha Gearraidh an Uibhist a Tuath.

Litir na seachdain 'sa a' tighinn à Ceap Bhreatainn le Seonaigh Ailig Mac a' Phearsain.

Agus airson an dàrna batal anns an t-sreath tha sinn a' dol a dh'Earra Ghàidheal far a bheil Iain MacPhàrlain ag innse mu thè ainmeil a thachair ri taobh Loch Obha batal Pass of Brander. bbc.co.uk/coinneach.

  • An Tractar

    Tractar John Deer 6430
    Cluinnidh sinn mun John Deer 6430 Premium aig Iain Ailean MacGillefhaolain à Hogha Gearraidh an Uibhist a Tuath.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss