Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An t-Urr Dòmhnall Mìchael MacAonghais

Ceum A-Mach Episode 2 of 7

Tha an t-Urr Dòmhnall MacAoghais agus a mhac, Sam, air ceum a tha iad a' gabhail tric ri taobh a' chanàl a tha ruith tro Ghlaschu. Còmhla ri Dòmhnall Camshron chì iad eunlaith, iasg agus iasgair, baidhsagalan, luchd-ruith agus am pailteas chraobhan is flùraichean. Chan fhada gus am fàg iad gleadhraich nan sràidean air an cùlaibh airson ceilearadh nan eun.

Release date:

10 minutes

Last on

Sun 7 Jul 2013 14:30