iPlayer Radio What's New?
Image for 25/06/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

25/06/2013

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Tuesday 25 June 2013

An-diugh tha Iain Moireasdan, Calum MacConail agus Fionnlagh MacFhionghuin a' bruidhinn air mar a tha an gèama tennis air atharrachadh thairis nam bliadhnaichean.

Tha Marie NicMhathain agus Sìne Nicleòid air a bhith aig a' chuirm ciùil aig Josh Groban a ghabh aite ann an Glaschu aig an deireadh na seachdain.

Cuideachd doigh ùr Yoga a' dhèanamh ann an teas cho àrd ri 42C agus cluinnidh sinn bho dhithis a dh'fheuch air Bikram Yoga.

Tha Alasdair MacLèoid an seo le comhairle agus reasabaidhean dhuibhse a bhios a campachadh.

Ceòl cuideachd bho leithid The View agus Taylor Swift. bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss