Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Hawl i Holi

Dewi Llwyd sy'n teithio i Lundain i ganfod barn y bobl am bynciau llosg y dydd a hynny yng nghwmni panel o bedwar.
Y panelwyr ar y noson fydd Guto Bebb AS ar ran y Ceidwadwyr, Elfyn Llwyd AS ar ran Plaid Cymru, Dr Carol Bell yr arbenigwraig ar y diwydiant olew a Guto Harri Cyfarwyddwr Cyfathrebu Grwp News International.
Dewi Llwyd and the Hawl i Holi team travel to London to hear some of the London Welsh community's views on topics of the day.

Dyddiad Rhyddhau:

42 o funudau

Darllediad diwethaf

Sad 29 Meh 2013 18:02