iPlayer Radio What's New?
Image for 13/06/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

13/06/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Thursday 13 June 2013

Tha an cluicheadar ball-coise Jesus Navas a' gluasad à Seville gu Manchester City ach a-rèir choltais cha bhi seo furasta dha air sgàths cho dona agus a tha an cianalas a' laighe air uair sam bith a tha e air falbh bhon dachaigh.

An-diugh prògram sònraichte mun a' bhuaidh a th'aig cianalas air daoine ann an diofar shuidheachaidhean - oileanaich air falbh bhon dachaigh, daoine a dh'fhàg Alba airson fuireach ann an dùthchanan eile, daoine a bhuineas thall thairis ach a rinn dachaigh ùr ann an Alba. Cluinnidh sinn cuideachd bho Dhòmhnall Iain MacIomhair agus mar a tha cianalas a' nochdadh ann an litreachas. Am measg nan òrain tha An Eala Bhàn le Aonghas Macleòid, Eilean Uibhist mo Rùin le Julie Fowlis, Thoir mo Shorraidh le Ailean Dòmhnallach agus 'S Fhada Leam air Oidhche Geamhraidh le Murchadh MacPhàrlain. bbc.co.uk/coinneach.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss