Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An t-Urr Alasdair Macleòid

Airidh air Urram Episode 1 of 7

Rugadh an t-Urramach Alasdair MacLeòid ann an Asainnt ann an 1786 ach tha cliù aige airson na rinn e ann an Sgìr' Uige an Leòdhas far an robh e na mhinistear bho 1823 gu 1844.

Tha cliù aige mar an fhear a thug an soisgeul gu Leòdhas agus ged nach eil a' chùis, is dòcha, cho sìmplidh sin, chan eil teagamh gun tug e atharrachadh mòr air beatha nan daoine ann an Sgìr' Uig. Bha e aig crìdhe dùsgadh spioradail mhòir sa sgìre agus tha e coltach gu nochdadh còrr is 800 duine aig òrdaighean na h-eaglais aige.

Ach chan ann air creideamh a-mhàin a thug e atharrachadh; bha buaidh mhòr aige air foghlam, dòigh-beatha agus sealladh-beatha nan daoine am measg gu leòr eile - agus bha fiù's ceangal aige ri na fìr-tàileisg!

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 2 Jun 2013 10:30

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Airidh air Urram