iPlayer Radio What's New?
Image for An t-Urr Alasdair Macleòid

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An t-Urr Alasdair Macleòid

Episode 1 of 7

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Wednesday 29 May 2013

Rugadh an t-Urramach Alasdair MacLeòid ann an Asainnt ann an 1786 ach tha cliù aige airson na rinn e ann an Sgìr' Uige an Leòdhas far an robh e na mhinistear bho 1823 gu 1844.

Tha cliù aige mar an fhear a thug an soisgeul gu Leòdhas agus ged nach eil a' chùis, is dòcha, cho sìmplidh sin, chan eil teagamh gun tug e atharrachadh mòr air beatha nan daoine ann an Sgìr' Uig. Bha e aig crìdhe dùsgadh spioradail mhòir sa sgìre agus tha e coltach gu nochdadh còrr is 800 duine aig òrdaighean na h-eaglais aige.

Ach chan ann air creideamh a-mhàin a thug e atharrachadh; bha buaidh mhòr aige air foghlam, dòigh-beatha agus sealladh-beatha nan daoine am measg gu leòr eile - agus bha fiù's ceangal aige ri na fìr-tàileisg!

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss