iPlayer Radio What's New?
Image for 07/06/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

07/06/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Friday 07 June 2013

Mòd Ionadail Uibhist an t-seachdain seo agus bha Janice Ann ann a' clàradh cuid de na farpaisich. Tha Calum air ais le beathach Afraganach eile, fear sleamhainn, snìomhach an t-seachdain 'sa - an nathair. Tha sinn a' comharrachadh Bliadhna Nàdar na h-Alba agus tha sgoilearan Shlèite anns an Eilean Sgitheanach a' cuir ceistean mun àireanneachd air Coinneach Mac a' Ghobhainn. Am measg a' chiùil tha Naughty Boy, Jason Derulo agus Bruno Mars. bbc.co.uk/aileag.

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Image for Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss