iPlayer Radio What's New?
Image for Erskine Beveridge

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Erskine Beveridge

Episode 2 of 7

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Wednesday 05 June 2013

Sùil air beatha is dìleab Erskine Beveridge, arceòlaiche agus fear-togail-dhealbh aig an robh ceangal dlùth ri Uibhist a Tuath.Rugadh Erskine Beveridge ann an Dun Fàrlain ann am Fiofa ann an 1851 agus bhuineadh e do theaghlach beartach a bha air an cuid airgid a dhèanamh ann an gnìomhachas an anairt.Tha e cliùiteach mar fhear-togail-dhealbh agus mar arceòlaiche, agus 's e an ùidh a bh'aige ann an arceòlas a thug a dh'Uibhist a Tuath an toiseach e. Às dèidh dha iomadh samhradh a chur seachad ann, mu dheireadh, ann an 1902 thog e taigh mòr air eilean Bhàlaigh, eilean mara a tha mu mhìle gu leth far cheann a tuath Uibhist a Tuath.Bha Beveridge am measg nan ciad daoine a bha a' cladhach anns na h-eileanan agus tha a an leabhar a sgrìobh e mar thoradh air a seo, North Uist: Its Archaeology and Topography, fhathast air a chleachdadh le sgoilearan an-diugh.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss