Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Erskine Beveridge

Airidh air Urram Episode 2 of 7

Sùil air beatha is dìleab Erskine Beveridge, arceòlaiche agus fear-togail-dhealbh aig an robh ceangal dlùth ri Uibhist a Tuath.Rugadh Erskine Beveridge ann an Dun Fàrlain ann am Fiofa ann an 1851 agus bhuineadh e do theaghlach beartach a bha air an cuid airgid a dhèanamh ann an gnìomhachas an anairt.Tha e cliùiteach mar fhear-togail-dhealbh agus mar arceòlaiche, agus 's e an ùidh a bh'aige ann an arceòlas a thug a dh'Uibhist a Tuath an toiseach e. Às dèidh dha iomadh samhradh a chur seachad ann, mu dheireadh, ann an 1902 thog e taigh mòr air eilean Bhàlaigh, eilean mara a tha mu mhìle gu leth far cheann a tuath Uibhist a Tuath.Bha Beveridge am measg nan ciad daoine a bha a' cladhach anns na h-eileanan agus tha a an leabhar a sgrìobh e mar thoradh air a seo, North Uist: Its Archaeology and Topography, fhathast air a chleachdadh le sgoilearan an-diugh.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 9 Jun 2013 10:30

Faic dealbhan

Chìthear co-chruinneachadh de na dealbhan aige an seo air làrach-lìn a' Choimisein Rìoghail air Làraich Aosmhor, Eachdraidheil na h-Alba.

http://www.rcahms.gov.uk/wanderings-with-a-camera-in-scotland.html