iPlayer Radio What's New?
Image for 29/05/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

29/05/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Wednesday 29 May 2013

Sgeulachdan phearsanta còmhla ri dithis a bha mar phàirt den chriutha air bòrd a' bhata HMS Lapwing a bha aig a' Chabhlach Rìoghail aig àm an dàrna cogaidh. Chaidh am bàta seo fodha ann an Ruisia a Tuath dìreach beagan a tuath air Murmansk anns a Mhàirt 1945 agus air bòrd bha Dòmhnall MacFhionghain às na Hearadh. Cluinnidh sinn mar a chaidh Dòmhnall a shàbhaladh agus cuideachd tha Ailean Duncan MacFhionghain à Brù ann an Leòdhas ag innse mar a shàbhail esan a bheatha air sgàth 's gun do thachair dha a bhith aig an dachaigh air fòrladh aig an dearbh àm. Chaidh am prògram seo a' chraoladh an toiseach bho chionn còig bliadhna.bbc.co.uk/coinneach.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss