iPlayer Radio What's New?
Image for À Baile Ghobhainn gu Caol Reatha

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

À Baile Ghobhainn gu Caol Reatha

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Tuesday 28 May 2013

Anns an dàrna prògram, tha Dòmhnall Meek a' tòiseachadh air an t-sràid am Baile Ghobhainn far an do rugadh an t-Urramach Tòmas MacCalmain. Às a sin tha e gluasad gu Abhainn Chluaidh oir is ann bhuaipe a' shiubhail Tòmas agus an teaghlach gu Caol Reatha sa bhliadhna 1913. Tha Dòmhnall cuideachd a' siubhal gu Caol Reatha agus a' seasamh ri taobh an taighe san robh Tòmas MacCalmain na bhalach. Aig deireadh a' phrògram tha Dòmhnall a' gluasad gu Sanndaig, far an robh cur-seachad samhraidh aig Tòmas is cùbaid chloiche nan lùib.

 • Dòmhnall Meek

  Dòmhnall Meek
  Dòmhnall Meek taobh a-muigh seann dachaigh teaghlaich na Murchisons ann an Caol Reatha.
 • Sealladh

  An sealladh bho aghaidh dachaigh Thòmais
  An sealladh bho aghaidh dachaigh Thòmais, a' coimhead air Gleann Eilge.
 • Sealladh eile

  Chitheadh Tòmas an sealladh seo
  Chitheadh Tòmas an sealladh seo anns na samhraidhean. Sanndaig a' comhead air a' Chuiltheann.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss