Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

À Baile Ghobhainn gu Caol Reatha

Anns an dàrna prògram, tha Dòmhnall Meek a' tòiseachadh air an t-sràid am Baile Ghobhainn far an do rugadh an t-Urramach Tòmas MacCalmain. Às a sin tha e gluasad gu Abhainn Chluaidh oir is ann bhuaipe a' shiubhail Tòmas agus an teaghlach gu Caol Reatha sa bhliadhna 1913. Tha Dòmhnall cuideachd a' siubhal gu Caol Reatha agus a' seasamh ri taobh an taighe san robh Tòmas MacCalmain na bhalach. Aig deireadh a' phrògram tha Dòmhnall a' gluasad gu Sanndaig, far an robh cur-seachad samhraidh aig Tòmas is cùbaid chloiche nan lùib.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 2 Jun 2013 10:00

Dòmhnall Meek

Dòmhnall Meek
Dòmhnall Meek taobh a-muigh seann dachaigh teaghlaich na Murchisons ann an Caol Reatha.

Sealladh

Sealladh
An sealladh bho aghaidh dachaigh Thòmais, a' coimhead air Gleann Eilge.

Sealladh eile

Sealladh eile
Chitheadh Tòmas an sealladh seo anns na samhraidhean. Sanndaig a' comhead air a' Chuiltheann.