iPlayer Radio What's New?
Image for 28/05/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

28/05/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Tuesday 28 May 2013

An-diugh tha an t-Urr Iomhair Màrtainn, Prìonnsapal ùr Seminary Diadheachd Dhùn Èidinn, ag innse mun dreuchd ùr aige. Chan fhaod luchd nan carbadan-eiridinn a dhol faisg air còrr agus sia ceud dachaigh ann an Alba gun poileis còmhla riutha air sgàths na cunnairt a th'ann. Cluinnidh sinn bho na poilis dè na diofar chunnairt a th'ann agus carson a tha an àireamh seo air a dhol suas. Cuideachd an-diugh An Sùileachan, Carragh Cuimhne Strì an Fhearainn, a tha air an Riof ann an Ùig ann an Leòdhas - fhuair Coinneach an eachdraidh bho Dhòmhnall Iain Moireasdan agus Murdani Dòmhnallach. Agus mar a chuir buidheann ann an Inbhir Narann là sònraichte air dòigh aig an deireadh sheachdain mu bhàs agus a' deasachadh ma choinneamh a bhàis! Cluinnidh Coinneach bho Lachie MacAmhlaigh a ghabh sgrìobag ann a dh'fhaicinn dè a bh'air chlàr aca. bbc.co.uk/coinneach.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss