iPlayer Radio What's New?
Image for Dealbh air an Urr Tòmas MacCalmain agus obair

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Dealbh air an Urr Tòmas MacCalmain agus obair

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Tuesday 21 May 2013

'Ann an iomadach dòigh 's e duine cho cudthromach sa bh' air Ghàidhealtachd sa chiad leth dhan fhicheadaibh linn'. Na briathran aig an fhear-naidheachd Màrtainn Dòmhnallach mun Ollamh Urramach Tòmas MacCalmain. Bha am beachd seo stèidhichte air na rinn Tòmas a' seasamh chòirichean chruitearan agus cuideachd a' strì airson leasachadh na Gàidhealtachd san fharsaingeachd. Tha beachd eile ann gur h-e a sgrìobh an àireamh is motha de dh' fhaclan Gàidhlig seach neach sam bith eile, ann an leth-cheud bliadhna de sgrìobhadh rosg. Gheibh sinn measadh air an sgrìobhadh sin bho Raghnall Mac Ille Dhuibh. Tha an t-Ollamh Dòmhall Meek a' toirt thugainn a' phrògram agus ag innse mun àit' a th' aige fhèin ann an sgeulachd Thòmais MhicCalmain.

  • An t-Ollamh Urramach Tòmas MacCalmain

    An t-Ollamh Urramach Tòmas MacCalmain
  • Dòmhnall Meek

    Dòmhnall Meek
    Dòmhnall Meek taobh a-muigh seann dachaigh teaghlaich na Murchisons ann an Caol Reatha.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss