iPlayer Radio What's New?
Image for 21/05/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

21/05/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Tuesday 21 May 2013

Cuimhneachain a h-òige còmhla ri Sìne NicIomhair à Siabost ann an Leòdhas a tha ceud agus a h-aon bliadhna a dh'aois. Tha cuimhne aig Sìne air a bràthair a' falbh dhan a' chiad chogadh 's gun i fhèin ach còig bliadhna aig an àm. Cuideachd an-diugh tha Coinneach a' foighneachd do Shìneag NicFhionghuinn, Eoghan MacNeacail agus Dòl Eòin MacFhionghuinn am beachdan air ifrinn agus an dealbh a th'aca air an àite. Tha an t-eòlaiche inntinn Dòmhnall Macleòid a' mìneachadh mar a tha leigheas inntinn ga thoirt do dhaoine tha air ionnsaighean feise a thoirt. Agus ma dheireadh dè a chuireadh sibh air mullach an liosta do shàsachaidhean beaga na beatha seo? Fad mìos a' treabhadh a' chuain air bàta mòr spaideil, cuideigin a' glanadh a' chàr dhut no dìreach nad shìneadh air tràighe anns a' ghrèin le glainne fìon. Ach an dùil a bheil iad sin am measg na smuaintean aig Cairistìona Nicleòid, Cairstìona Nic an t-Saoir agus Tormod Mac a' Ghobhainn. bbc.co.uk/coinneach.

  • Anns an dealbh:

    Sìne NicIomhair à Siabost aois ceud agus a h-aon a' cumail smachd air Coinneach Mòr.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss