iPlayer Radio What's New?
Image for An t-Urr Murchadh A MacLeòid

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An t-Urr Murchadh A MacLeòid

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 19 May 2013

Chaidh an t-seirbheis seo a' chlàradh aig Àrd-Sheanadh na h-Eaglaise Saoire ann an Dùn Èideann ann an 1990 ann an Eaglais Naomh Chaluim Chille. 'S e an t-Urramach Murchadh Ailig MacLeòid a bha os cionn na seirbheis le taic bhon Urr Dòmhnall MacLaomainn, Calum Dòmhnallach a bha na oiltheanach aig an àm agus an t-Urr Alasdair Gollan a bha na mhodaràtair air a' bhliadhna sin.

Anns an t-seirbheis seo cluinnidh sibh na sailm agus na leughaidhean a leanas:
Salm 72, 1-3 air fonn New London agus Salm 139, 1-2 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn bha Tormod Caimbeul
Salm 72, 5-7 air fonn St David, os cionn na seinn bha Dòmhnall MacÌomhair.
Salm 33, 18-19 air fonn Evan agus Salm 31, 23-24 air fonn Stornoway bha D R Dòmhnallach

Leughaidhean: Bho Leabhar an Fhàidh Sechariah 4: 1-14, a' leughadh bha an t-Urr. Dòmhnall MacLaomainn
Bho Leabhar an Taisbeanaidh 1: 9-20, a' leughadh bha an t-Urr Calum Dòmhnallach ( a bha na oileanach aig an àm).

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss