Sorry, this episode is not currently available

Sgìre a'Mheatailt/Heavy Metal

Tha na h-àireamhan de stuth dealain a tha air an reic air leudachadh gu mòr anns na bliadhnaichean a dh' fhalamh, a cuir ris na beanntanan mòra de chaitheamh meatailt timcheall an t-Saoghal. Tha ath-chuairteachadh a fàs na chuspair cudromach a thaobh an eaconamaidh agus an àrainneachd. Ann an Sine tha gnìomhachas ur ag èiridh airson dèiligeadh le seo, gu h-àraid ann an baile beag Fengjiang, deas air Shanghai.

Sales of consumer electronics have soared in recent years, contributing to growing mountains of metallic waste around the world. Recycling is becoming a major economic and environmental issue. In China, an entire dismantling industry has developed, in particular, in the small town of Fengjiang, located south of Shanghai.

Release date:

55 minutes

Last on

Thu 18 Dec 2014 22:30