Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Tunnag Bhàn Mòir

Tha gach prògram san t-sreath seo stèidhte air an leabhar Air do Bhonnagan a Ghaoil, le Tormod Caimbeul. Tha na rannan, agus na sgeulachdan a tha ag èirigh asta, gan cleachdadh le ceòl aighearach, beothail gus clann a bhrosnachadh gu bhith a' gluasad am bodhaigean ann an dòighean eadar-dhealaichte. Tha na prògraman a' cur taic ris an ìre thràth den Churraicealam airson Sàr-mhathais.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 19 May 2013 14:40